Spor vs. dohoda

Spor s právnou kanceláriou AKJK sa vlečie už 6 rokov. Obec vedie proti AKJK 2 žaloby. Po siedmich rokoch máme len prvostupňové rozhodnutia okresného súdu v oboch. Jedno konanie sme vyhrali (26Cb/224/2017), druhé sme prehrali (21Cr/11/2016).

Je možné očakávať, že následné odvolacie konania a rozhodnutia druhostupňového súdu príp. Najvyššieho súdu budú trvať päť a viac rokov.

Tento spor/exekúcia blokuje na bežnom účte 165 tisíc každý rok.

  • Obec ich nemohla každoročne použiť na prevádzku, školu, šport, sociálne výdavky,…
  • Bez tejto čiastky je prakticky nemožné zostaviť rozpočet na rok 2023
  • Trvanie exekúcie diskvalifikuje obec pre čerpanie eurofondov.
  • Len tieto uviaznuté peniaze investované v dotovaných projektoch pri 20%-nej spoluúčasti, by priniesli diela (infraštruktúru) vo výške 800 tis.
  • Čas beží, v prípade prehry suma narastá o trovy a zákonné úroky
  • Náklady na právnikov za 6 rokov sú vyše 60 tis.

Je logické, že pri pokračujúcom dlhoročnom spore, bez ohľadu na jeho výsledok, obec stráca.

Najrozumnejším riešením je dohoda.


FB komentár Z. Ivákovej 5.10.2022

Pani poslankyňa, bolo to v lete 2019 keď sme diskutovali s Dušanom Statelovom rámce vyjednávania s AKJK. Vznikla skupina poslancov (Sýkora, Jelačič, Brestovanský, Bubnič a áno aj Ty), ktorí akúkoľvek realistickú dohodu odmietali. Vyhlásenia a osočovania protistrany pôsobili proti akejkoľvek dohode. Preto žiadna nemohla byt predložená.

Rokovať s protistranou s tým, že je zrejmé, že akákoľvek normálna dohoda bude odmietnutá, by bolo oslabovaním pozície obce. A to, že sa AKJK vzdá svojho nároku mimosúdne nie je realistická dohoda – to bola totiž asi tá vaša predstava „dohody“.

Ja dlhodobo neviem akceptovať tento spôsob komunikácie, ohovárania a klamstiev zo strany vybraných členov tejto skupiny. Síce si sa ani raz voči nim nevyhranila, no možno máš teraz návrh realistickej dohody, ktorú si ochotná podporiť. Skús ju predostrieť.

Nič iné ako spolupráca tejto obci nepomôže.


FB komentár odpoveď a manipulácia Z. Ivákovej 12.10.2022

Pani poslankyňa v týchto e-mailoch „odsekla“ významnú informáciu a mystifikovala verejnosť hoaxom že „urovnanie znamená zaplatiť 500+ tisíc €“. Polopravda horšia ako lož.
AKJK bola ochotná jednať o urovnaní v tejto fáze sporu. A to na úrovni faktúry 135 tis. €, zákonných úrokov 61 tis. € a trov konania k tomu dátumu. Správy treba čítať celé do konca.

Zostrihala (a navyše internú) komunikáciu medzi poslancami a starostom z 20.11.2021. Toto konanie je neetické a zrejme nezákonné.

Tu je zostrih Z. Ivákovej na FB a vpravo je celý e-mail z 16.11.2021

zostrih Z. Ivákovej na FB
celý e-mail z 16.11.2021

Tu je zostrih Z. Ivákovej na FB a vpravo je celá odpoveď z 19.11.2021

zostrih Z. Ivákovej na FB
celá odpoveď z 19.11.2021

Aj takýmto spôsobom, zverejňovaním zostrihanej neúplnej informácie, vytrhnutím z kontextu, následne pridaním „vhodnej“ interpretácie, svojím prerozprávaním, vytvárate a šírite nepravdy a nevraživosť. Tým ale ukazujete, že vám vôbec nejde o riešenie pre obec, ale o upútanie pozornosti, šírenie nenávisti, osočovanie starostov, či predošlého starostu Dušana Statelova alebo mňa.

Takéto senzáciechtivé konanie vedie aj ku mareniu riešenia v prospech obce (a to nie len v prípade AKJK). Odrádza to partnerov obce, kazí vyjednávaciu pozíciu aj povesť obce.

Zároveň dala verejne za mňa odpoveď, prečo som prestal pre poslancov poskytovať priebežné dokumenty a informácie.

Eugen Jeckel