Ďakujeme!

Vážení Mariančania,

ďakujeme Vám za vaše hlasy.

Tím pre Marianku s 5 poslancami v zastupiteľstve je zárukou spolupráce, vecnej a odbornej diskusie a hlavne slušnosti pri zastupovaní záujmu väčšiny obyvateľov našej Marianky.
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru pre nových ľudí z Tímu.

Marianka dostala ďalšiu šancu sa spojiť a konštruktívne spolupracovať na rozvoji našej obce.

Ešte raz ďakujeme za Vašu podporu.

Tím pre Marianku