Elena Bodíková

Elena Bodíková, 60 rokov, vydatá, 3 deti, konateľka v poradenskej spoločnosti.

Elena Bodíková, Tím pre Marianku

V Marianke býva od roku 2017, venuje sa problematike odpadového hospodárstva nielen v obci Marianka. Vzdeláva obce, firmy a študentov v oblasti efektívneho a environmentálne vhodného nakladania s odpadmi, bojuje za ochranu životného prostredia.

Profil

Profesionálne sa počas celej svojej pracovnej kariéry venujem problematike ochrany životného prostredia a od roku 2003 sa špecializujem na odpadové hospodárstvo.

Keď sme sa s mojou rodinou v roku 2017 prisťahovali do Marianky, veľmi sme sa tešili z krásneho prostredia a milých susedov. Po krátkom čase som však zistila, že odpadové hospodárstvo v obci je na úrovni minulého storočia – každý týždeň vyniesť smeti a pre formu v zmysle zákona rozdať farebné vrecia na dve triedené zložky a pár kontajnerov na sklo.

Žiadny záujem o zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky, ani o predchádzanie vzniku odpadov. Preto ma potešila iniciatíva vtedajšieho poslanca a súčasného starostu obce Eugena Jeckela na zlepšenie odpadového hospodárstva a prihlásila som sa ako dobrovoľník na pomoc. Spolu sa nám podarilo rozšíriť triedený zber aj iných zložiek odpadu,  vytvoriť a priebežne aj zefektívniť zberný dvor, zlepšiť evidenciu obce.

Evidencia vývozu jednotlivých nádob vo veľmi krátkom čase priniesla prvé úspechy v zásadnom znížení množstva skládkovaných odpadov, čo malo dôsledok aj na rozpočet obce.

Stále sme však len na polceste. Systém evidencie jednotlivých nádob je nutné pripraviť na váženie (RFID), poplatkový systém treba priebežne nastavovať tak, aby bol dostatočne motivačný pre občanov smerom k znižovaniu množstva odpadov, zlepšiť informovanosť občanov a ich zapojenie do ochrany životného prostredia.

Ponúkam svoje vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti a ako poslankyňa by som rada dosiahla, aby odpadové hospodárstvo v Marianke bolo efektívne, motivačné pre občanov a zodpovedalo požiadavkám a možnostiam 21. storočia. Zároveň ponúkam svoj potenciál aj pre iné oblasti ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné v obci riešiť, či už v oblasti dodávky pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd.

Teší ma, že aj ďalší kandidáti na poslancov TimpreMarianku.sk zdieľajú rovnaké hodnoty a preto som sa s podporou SOM SLOVENSKO pridala k nim.

Na post starostu obce podporujem pána Eugena Jeckela.