Alžbeta Ondrušová

Volám sa Alžbeta Ondrušová, mám 62 rokov, som vydatá a máme spolu s manželom šesť detí a tri vnúčatá. Venujem sa dlhodobo záhradnej architektúre, ekologickým aktivitám a ich realizácii. 

Alžbeta Ondrušová, Karpatská ulica

V Marianke bývame  už takmer 26 rokov. Dlhodobo  s manželom pracujeme na ochrane nášho údolia, tvorbe a obnove parkov či výsadbe stromov, napr.: Exercičná záhrada, Fit park, okolie sv. studne, ihrisko pri škole, výsadba svahu na Karpatskej ulici a mnohé iné.

Dlhé roky sme spájali ľudí, ktorí sa do Marianky prisťahovali, aby tu našli nový domov či priateľov. O to viac nám záleží aj na tých, ktorí sa tu narodili  a vytvárali celú históriu vzťahov a spolužitia.

Marianka je každý rok väčšia a krajšia – to musí uznať každý, kto tu býva odmalička, či ten, kto tu  býva kratšiu dobu. Nasťahovali sme sa sem ešte v období, keď na našej ulici nebola voda ani kanalizácia, každú chvíľu vypadávala elektrina. Do  miestnej školy chodili  naše dve posledné deti  s malým počtom žiakov. Dnes  sú všetky triedy preplnené a je potrebné uvažovať  o nových priestoroch pre naše  nové generácie.

Každý rok pribúdali  nové stavby,  vodovod ,kanalizácia, potom lepšie elektrické rozvody a dnes   zapájame optické káble.  Každá takáto nová vymoženosť nám dáva pocit lepšieho bývania! Je to iba to, čo zlepšuje kvalitu bývania? Áno, zlepšuje, ale o to viac sa musíme snažiť vytvárať dobré vzťahy,  spolupracovať a mať k sebe vzájomnú úctu!

Mojím záujmom je zlepšiť sociálne podmienky, dbať o to, aby aj ľudia  so zdravotným znevýhodnením mali lepší prístup a podporu obce. Ďalším  mojím cieľom je ochrana vodných zdrojov, životného prostredia, okolitých lesov a nevyužívanej pôdy. Budem podporovať aktivity v oblasti ekologických zásahov pre ochranu pôdy vody a vodných zdrojov.

Záleží mi na tom, aby obecný športový areál bol viac využívaný pre rôznorodejšie športové a kultúrno-spoločenské aktivity. A v neposlednom rade na tom, aby v našej dedine vyrástli aj nové komunity, aby sa tu dalo kvalitne spolupracovať a budovať tak pre obyvateľov lepší domov vo všetkých oblastiach.

A to sa inak nedá iba kvalitnou spoluprácou ľudí  v dobrom tíme, ktorému  na Marianke záleží !

Patrím k skupine kandidátov z Tímu pre Marianku a na starostu podporujem pána Eugena Jeckela. Viac na www.timpremarianku.sk