Kandidáti na poslancov do OZ Marianka

Spojili sme sa, aby sme pomohli obci Marianka svojimi skúsenosťami a znalosťami.

Na fotke zľava: Miroslav Kocúr, Elena Bodíková, Eugen Jeckel, Alžbeta Ondrušová, Ivan Troščák a Michal Chabada

Toto je náš kandidát na starostu Eugen Jeckel a osem kandidátov na poslancov:

(1) Elena Bodíková
(4) Michal Chabada
(6) Eugen Jeckel
(8) Miroslav Kocúr
(9) Pavol Kopačka
(11) Alžbeta Ondrušová
(12) Rastislav Slezák
(13) Jozef Suroviak
(17) Ivan Troščák