Eugen Jeckel

Vážení Mariančania,
s mnohými z Vás sa poznáme už dlho a s ďalšími z Vás som sa zoznámil ako poslanec zastupiteľstva od roku 2018. V minulom roku som prerušil kariéru projektového manažéra v IT firme a ponúkol som viesť obec, po odstúpení predchodcu Dušana Statelova.

V doplňovacích voľbách ste ma zvolili za starostu a je pre mňa cťou, že Vám môžem slúžiť.

Na nasledujúce obdobie sa chcem zamerať prioritne na programové okruhy našej obce, ktorými sú:

  • Príjemné spolunažívanie
  • Zdravá Marianka
  • Funkčné služby pre občanov
Eugen Jeckel, starosta obce Marianka

Mojim cieľom je, aby naša obec poskytovala obyvateľom priestor pre kultivovanú a vecnú verejnú diskusiu a aj pokoj a súkromie. Aby bola zázemím pre spoločné kultúrne aktivity aj činnosť komunít a cirkvi. K hlavným kompetenciám obce patrí starostlivosť o deti – základné vzdelanie – odovzdávanie poznania, tradícií a dobrých príkladov. Chcem posilniť rastúcu úlohu obce pre zachovanie slušného života núdznym a seniorom. Veľakrát na to stačí podpora a susedská pomoc.

Mariánske údolie je neoddeliteľná súčasť našej obce, nech je aj nám priestorom pre zmierenie. Tradíciu upratovania a úpravy údolia chcem rozšíriť do ulíc obce a podporiť výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách. Pre zdravý život v obci pripravujem a získavam podporu pre ochranu vody aj vzduchu. Znižovanie objemu odpadov a ich lepšie triedenie považujte už za samozrejmosť. Naďalej budeme sledovať konanie a dohliadať na prípravu a výstavbu tunela D4 tak, aby bol pre Marianku prínosom a nie devastáciou.

V súčasnej krízovej situácii je výzvou udržanie funkčných služieb obce pre občanov – obyvateľov. Zároveň držať férový vzájomný prístup pre stavebníkov – budúcich obyvateľov. V novom zastupiteľstve potrebujeme prijať kľúčové zmeny a doplnky územného plánu, aby rozvoj zostávajúcich lokalít prebehol podľa zákonov a zmlúv (a nie podľa dodatočných povolení). Plánovanie rozvoja je kompetencia obce a dôležité je vyvážené partnerstvo obce a investorov.

Pokračujem v stabilizovaní prevádzky existujúcej infraštruktúry (voda, elektrina) a doplnení potrebnej chýbajúcej (voda). Mám plán aj na doriešenie tiarch minulosti (spory, IS, Južná cesta, nelegálna výstavba – aj tá na plyne). Popri základných denných službách pracujem na inovácii verejného osvetlenia, prevzatí správy komunikácií ako predpokladu projektov na ich rekonštrukciu. V neposlednom rade predložím riešenie pre dôstojný cintorín.

Viaceré krízy vo svete, v spoločnosti a politike boli ďalší impulz na založenie Strany obcí a miest – SOM Slovensko, na ktoré som sa podujal s kolegami starostami z okolia. Všetky, podobné alebo spoločné, problémy majú efektívnejšie a niekedy jediné riešenie v spolupráci medzi obcami. So samosprávami, najmä susednými Stupavou a Záhorskou Bystricou, sme sformovali spoluprácu a koordináciu s cieľom obhájiť voči štátu naše postavenie a financovanie. Zdieľanie bude vo veľa oblastiach jediný správny postup, vďaka ktorému zachováme funkcie a rozvoj Marianky.

Prešiel som našu obec a požiadal o pomoc – od Vás a pre Vás. Cieľom nebolo dostať Vaše podpisy na moju kandidatúru starostu, ale získať Vás občanov, ako kandidátov na poslancov. Ďakujem za tipy, odporučenia a som rád, že sa medzi Vami našli takí, ktorým na obci záleží tak, že sa podujali kandidovať.

Spoluprácu ľudí (vďaka nej civilizovaná spoločnosť vznikla a existuje) v obci potrebujeme preniesť cez našich zástupcov aj do rozhodovania. Spolupráca v tíme je účinnejšia, máme viac informácií a pohľadov. Úlohy si vieme rozdeliť. Je veľmi dôležitá na presadenie potrebného rozvoja aj na zastavenie nezmyslov, lebo individuálne je ťažko niečo dosiahnuť.

Sme Tím pre Marianku (timpremarianku.sk).

Eugen Jeckel

https://www.timpremarianku.sk/tim-pre-marianku/