Prečo som vstúpila do tímu?

Mnohí sa ma pýtajú prečo som vstúpila do tímu pre Marianku a prečo podporujem Eugena Jeckela?

Predovšetkým chcem povedať, že je to moje slobodné rozhodnutie. Chcem podporiť Eugena, pretože vidím ako rieši veci, ktoré tu boli roky zanedbané.

Pretože je to človek dialógu a riešení, sú mi jeho vízie blízke. Predovšetkým v oblasti ekológie, riešenia údolia a vysporiadania sa
právnych sporov obce.

Keď som kandidovala ja pred niekoľkými rokmi, nemala som takú silnú podporu ako má Eugen. Teraz vidím že v dobrom tíme sa lepšie pracuje!

Už by nikto z nás nechcel zažiť tie siahodlhé obecné zastupiteľstvá (8 hodinové), ktoré nič neriešili pre nás občanov a „myslím, že hádky sa nikomu počúvať nechce“.

Občania chcú vidieť čo sa urobilo, „nie vyhádalo“…

Betka Ondrušová