Rastislav Slezák

Vážení susedia, 

Mám 42 rokov, som živnostník, podnikám, pracujem ako kameraman – špeciálna kamerová pohyblivá technika, v medzinárodných koprodukciách, spolupodieľal sa na významných projektoch a kinematografických dielach renomovaných režisérov. Bývam 5 rokov v Marianke, na Lipovej ulici, so synom a manželkou. 

Rastislav Slezák, kandidát na poslanca v Marianke

„Marianka je najkrajšie miesto na zemi, je to domov“. To zvykne hovoriť moja žena a ja sa vždy pousmejem, pretože keď sme hľadali dom v okolí Bratislavy, po obhliadke prvého domu sme odchádzali so slovami, „tak sem určite nie“. Boli sme na obhliadke trojdomov natlačených na lúke, známych neskôr aj zo súdnych sporov. 

Po čase sme sa predsa len vrátili a našli domov na Lipovej ulici, kde sme spoznali úžasnú komunitu susedov a spolupatričnosť, postupne sme objavovali neskutočné krásy a pohodu tohto miesta pod lesom, so Svätým Údolím ako jeho srdcom. 

Naše dojmy začali narúšať postupne sa vynárajúce kauzy, väčšina ktorých je veľmi nešťastne komunikovaná na sociálnych sieťach. Kvalitnejšia občianska vybavenosť a nepostačujúce služby pre masívne sa rozrastajúcu obec, devastovanie lesa a nelegálne skládky sú len vrcholom ľadovca. Je mi nesmierne ľúto, že taká čarovná obec, známa ako pútnické miesto, je ničená developerskými kauzami namiesto zveľaďovania infraštruktúry a riešenia dlhodobých problémov obyvateľov. 

Ako poslanec by som sa rád zameral na skvalitnenie komunikácie verejných vecí medzi občanmi a vedením obce, mojou doménou ale zostáva práca na stratégii rozvoja obce, najmä ekologických projektoch a ochrane prírody v Marianke. Verím, že so skupinou kandidátov na poslancov z Tímu pre Marianku a so starostom Eugenom Jeckelom sa nám to podarí.

Rastislav Slezák

www.timpremarianku.sk