Miroslav Kocúr

Som pedagóg, manažér a angažovaný občan, zakladajúči člen Progresívneho Slovenska. 

Mám 53 rokov a profesionálne sa venujem od roku 1995 vzdelávaniu. Pôsobil som ako učiteľ na rôznych stupňoch škôl od základnej školy až po univerzity. 

Miroslav Kocúr, kandidát na poslanca v Marianke

Mám vysokoškolské vzdelanie, bol som spoluzakladateľom a riaditeľom bilingválneho gymnázia a pracoval som ako projektový manažér v neformálnom vzdelávaní, firemnom aj v neziskovom sektore. Svoju prácu a témy spojené so vzdelávaním, výchovou a spoločenským dianím reflektujem v textoch na blogoch, denníkových komentároch, printových a elektronických médiách či publicistických príspevkoch a knihách. 

Od roku 2012 bývame s manželkou a dvoma dcérami v Marianke. Do života obce som sa po rokoch pozorovania rozhodol zapojiť ako poslanec obecného zastupiteľstva. Uchádzam sa o vaše hlasy, aby som prispel v našej obci k budovaniu porozumenia a spolupráce, k jej transparentnému spravovaniu, hľadaniu zelených riešení pre život tradičnej obce v modernej dobe a v lepšej vzájomnej spolupráci. Zmysel mojej kandidatúry za poslanca obecného zastupiteľstva vidím vo vzájomnej spolupráci zvolených zástupcov a starostu. Zdá sa mi, že obecné zastupiteľstvo potrebuje pre svoju prácu nových ľudí a nové podnety. Dá sa to robiť aj inak ako doteraz.

Slovensko, dá sa to!

Chcem prispieť k tomu, aby malebná Marianka bola príjemnou pútnickou obcou vďaka tradíciám, ale aj vďaka otvorenosti a dobrote ľudí, ktorí ju tvoria. 

Susedské spolužitie a priateľská samospráva sú spojené nádoby, a treba sa o ne neustále snažiť v škole, cez kultúrne a spoločenské stretnutia, dobré hospodárenie. Treba využívať a vytvárať príležitosti pre vzájomné stretnutia a spoznávanie. Ľudia musia však spolupracovať a aj ako člen PS chcem spolupracovať na všetkom, čo treba v našej obci robiť lepšie.  

Za starostu Marianky podporujem Eugena Jeckela

Preto si cením pozvanie k spolupráci s Tímom pre Marianku a za starostu podporujem Eugena Jeckela. O jeho ľudských a riadiacich kvalitách som sa neraz osobne presvedčil. Jednotlivec môže veľa zmeniť, nedokáže to však sám. Chceme konštruktívnou spoluprácou starostu a obecného zastupiteľstva našej obci pomôcť. Mám so spoluprácou rôznych ľudí osobné aj pracovné skúsenosti a verím, že sa to dá. 

Miro Kocúr

(www.timpremarianku.sk).