Pavol Kopačka

Vážení susedia, 

V Marianke žijem od roku 1997, do diania v obci som sa rozhodol zapojiť po udalostiach posledných rokov, ktoré v niečom obec posunuli, ale taktiež vytvorili nové výzvy a problémy, s ktorých riešením by som chcel pomôcť svojím konštruktívnym prístupom a uváženými rozhodnutiami na základe relevantných informácií, a nie na základe emócií. 

Pavol Kopačka, kandidát na poslanca

V Marianke som prežil skoro celý svoj život. Za tento čas som si vybudoval vzťah k našej obci. Marianka mi dala priestor na realizáciu, vznik priateľstiev a množstva zážitkov. Preto by som aj ja chcel prispieť k rozvoju tohto, pre mňa podstatného miesta.

V rámci môjho štúdia na Strojníckej fakulte STU som sa začal zaujímať o obnoviteľné zdroje energie a alternatívne spôsoby likvidácie odpadu, ktoré by mohli nájsť uplatnenie aj u nás v Marianke.

Doposiaľ som sa do diania zapájal cez účasť vo volebnej komisii a výpomocou na akciách organizovaných v našej obci. Do budúcna by som sa chcel podieľať na organizácií kultúrnych a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.

Takisto si myslím, že v poslednom čase sa vzťahy medzi ľuďmi v našej obci vyostrujú, a preto by som chcel cez spoločné stretnutia ľudí nasmerovať ku spoločnému dialógu, aby sme sa vzájomne inšpirovali, akým spôsobom by sa naša obec mohla zlepšovať, a tiež akým spôsobom pristupovať k riešeniu problémov.

Marianka by sa nemala rozdeľovať na staro-Mariančanov a novo-Mariančanov, preto chcem počúvať a spájať všetkých spoluobčanov, a tak tvoriť lepšiu Marianku pre všetkých. A to sa týka aj podpory návrhov bez ohľadu na to, kto ho navrhol, ale skôr ako môže daný návrh našej obci pomôcť.

Tiež by som chcel napomôcť riešeniu problému s divou zverou, ktorá sa podieľa na ničení verejných priestranstiev, súkromných záhrad a ohrozuje dopravu pri vstupe do Marianky. Do riešenia tohto problému by som chcel zahrnúť aj susedné obce, ktoré potrebujeme na systematické riešenie problému.

Ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva som odhodlaný pracovať na riešení týchto a iných problémov našej obce, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytnúť. Aj z tohto dôvodu kandidujem s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v rámci Tímu pre Marianku s podporou strany obcí a miest SOM Slovensko. Na post starostu podporujem pána Eugena Jeckela. Všetky podrobnosti budú tiež dostupné na webovej stránke Timu pre Marianku.

Vopred ďakujem za prejavenú dôveru.

Pavol Kopačka 

www.timpremarianku.sk