Jozef Suroviak

Od roku 2009 žijem s rodinou v Marianke na Tálkoch. Zažil som tu viacerých starostov a obecných zastupiteľstiev. Obec prosperovala, vtedy keď zástupcovia obyvateľov spolupracovali. Pevne verím, že svojim prípadným zvolením prispejem k upokojeniu situácie v Obci.

Jozef Suroviak, kandidát na poslanca

Nie je otázka koľko malých alebo veľkých problémov je potrebné vyriešiť. Musíme vyriešiť jeden jediný problém – musíme zastaviť rozdelenie občanov obce a nahradiť ho vierou, vierou v krajšiu Marianku.

Skúsenosti s vedením projektov súkromnej spoločnosti, komunikáciou s ľuďmi a hľadaním kompromisov by som chcel využiť ako poslanec obecného zastupiteľstva a tak prispieť k rozvoju obce.

Zvolenému starostovi ponúknem znalosti v oblasti stavebníctva, verejného obstarávania a riadenia tímov ľudí pre kvalitnejšie plánovanie a realizáciu infraštruktúrnych projektov v obci.

Za dôležité považujem partnerstvo verejného a súkromného sektora a ich spolupodieľanie sa na fungovaní obce. Cieleným vyhľadávaním možností takéhoto partnerstva chcem prispieť k zlepšeniu viacerých oblastí života v obci (kultúra, doprava, šport).

Podporujem skupinu kandidátov z Tímu pre Marianku a starostu Eugena Jeckela.

Jozef Suroviak

www.timpremarianku.sk