S nádejou do budúcna

Dva dni pred Vianocami sme schválili problematické všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predchádzalo tomu neúspešné pracovné stretnutie poslancov a starostky, neúspešné hlasovanie počas 1. zasadania obecného zastupiteľstva a napokon ďalšie štvorhodinové pracovné rokovanie poslancov a starostky v pondelok 19.12.2022.

Toto pracovné stretnutie predstavovalo významný míľnik nielen pre schvaľovanie tohto jediného VZN, ale aj pre ďalšiu prácu obecného zastupiteľstva. Ukázalo sa, že aj napriek rozdielnym názorom vieme počúvať tých, čo nezdieľajú naše názory, vieme si vypočuť argumentáciu druhej strany a nájsť kompromisné riešenie, ktoré možno nebude ideálne, ale posunie obec dopredu. Možno niekedy padli aj ostrejšie slová, ktoré však mali len charakter sporu v odbornom stanovisku. Oveľa dôležitejšie je, že sme všetci pochopili, že musíme spolupracovať, dohodnúť sa a dodržať dané slovo.

Skončili predvolebné kampane, voliči jasne povedali, že chcú vidieť spoluprácu 9 poslancov a starostky, aby sa vyriešili dlhoročné závažné problémy, s ktorými Marianka bojuje. Aj napriek mojej krátkej skúsenosti s prácou v obecnom zastupiteľstve si dovolím tvrdiť, že sa nám spoločnou prácou podarí ustáť ťažké obdobie, ktoré nás najbližší rok čaká a zlepšiť život v Marianke.

Marianka – pohľad na severozápad
Marianka – pohľad na východ