Tím pre Marianku

Eugen Jeckel, Ing.

52 rokov, starosta

Elena Bodíková, Ing., PhD.

60 rokov, podnikateľka

Michal Chabada, Ing., MSc.

39 rokov, podnikateľ v IT

Miroslav Kocúr, Dr., PhD.

53 rokov, pedagóg, manažér

Pavol Kopačka, Ing.

26 rokov, produktový aplikačný inžinier

Alžbeta Ondrušová, Ing.

62 rokov, dôchodkyňa

Rastislav Slezák

42 rokov, SZČO

Jozef Suroviak, Ing.

46 rokov, riaditeľ obchodnej spoločnosti

Ivan Troščák

45 rokov, informatik