Spolupráca všetkých namiesto skupinkovej nenávisti

Včera večer sa Tím pre Marianku na verejnom fóre stretol s občanmi Marianky. Zišlo sa nás asi dvadsať. Ďakujeme všetkým občiankam a občanom Marianky, ktorí sa s nami prišli osobne stretnúť a zoznámiť s našou motiváciou a plánmi. Je to mimoriadne cenné zvlášť v pracovný deň, keď každý z nás má byť so svojimi blízkymi. Ešte raz ďakujeme. Chceme byť hlasom všetkých Mariančanov a Mariančaniek v obecnom zastupiteľstve. Preto chceme počuť a stretávať konkrétnych ľudí. Bolo to veľmi potrebné a podnetné stretnutie.

Ochotu tímovo spolupracovať vyjadrili kandidát na starostu Eugen Jeckel, ktorý bol starostom aj uplynulých desať mesiacov aj prítomní kandidáti z jeho Tímu. Nádejné na jeho zvolení je aj to, že spolu so starostami Záhorskej Bystrice a Stupavy či ďalších miest ukázal schopnosť spájať spoluhráčov v regionálnej politike. Chodníky, cesty, školy či iné spoločné projekty potrebujú spojencov v obci aj mimo nej. Eugen Jeckel to dokázal. Je iniciátorom spolupráce starostov a spojil aj profesionálne overených ľudí do svojho nádejného tímu. Do Tímu pre Marianku.

Z následnej diskusie vyplynulo, že otázka kanalizácie na Štúrovej či riešenie ďalšej výstavby, o ktorej letia chýry, budú pre nové zastupiteľstvo dôležitými úlohami, ktoré treba neodkladne v spolupráci s novým starostom či starostkou riešiť. Dôležitosť územného plánu obce sa vynorila aj z ďalšej diskusie a jej vývoj z minulosti opísala Betka Ondrušová. Ako postupovať do budúcnosti opísal následne Ivan Troščák. Eugen Jeckel je odhodlaný vo svojom starostovaní, ktoré sa začalo minulú jeseň, pokračovať. Tím pre Marianku ukázal svoje odhodlanie a dobrú vôľu. Po tom, čo pán poslanec Sýkora a pani poslankyňa Iváková zmenili stretnutie s občanmi na interpelácie a verejné znevažovanie práce dnešného starostu, občania a kandidáti miestnosť opustili a pokračovali v debate o skutočných riešeniach aktuálnej situácie obce na nádvorí obecného úradu. Pán Sýkora ostal v miestnosti sám.

Ak má nové zastupiteľstvo priniesť našej obci nové nadýchnutie, čistý vzduch, transparentné pravidlá, prekonanie starých dedinských sporov aj lepšie hospodárenie s odpadmi, musí sa vysporiadať aj s toxickým obsahom spolupráce v obci a zlomyseľnosťou niektorých dnešných členov zastupiteľstva. Je potrebné vyvetrať a toxických ľudí nechať osamote. Ako sme to včera videli, aj oni majú spojencov a spolupracovníkov. Aj im ponúkame spoluprácu. Ich hlasy a návrhy budeme prijímať s plnou vážnosťou. Nikomu neberieme jeho názor, chceme však tento spôsob polarizácie života a riešenia fungovania obce zastaviť spoluprácou a otvorenosťou. Aj po včerajšej skúsenosti sme v našom Tíme presvedčení, že obsah aj spôsob komunikácie pána poslanca Sýkoru nepatria do obecného zastupiteľstva a ani do verejného priestoru obce Marianka.

Kriticky vidíme, že starosta obce musí efektívnejšie komunikovať. Obec potrebuje efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť existujúce každodenné problémy s odpadom, vodovodom či kanalizáciou. No nezamieňame si vecnú kritiku nedostatkov s nepretržitým šírením nenávisti. Máme príležitosť obmeniť zloženie zastupiteľstva. Skúsenosti aj osobné vlastnosti členov Tímu pre Marianku ukazujú, že tak ako to dokázali vo svojej doterajšej práci a živote, tak ponúkajú svoje profesionálne skúsenosti a schopnosti aj Marianke.

Namiesto negatívnej kampane ponúkame usilovnú kompetentnú spoluprácu so starostom a obcou. Chceme vytvoriť nové fungovanie obce v zrkadle dnešnej nespolupráce. Preto pri voľbách do obecného zastupiteľstva aj voľbe starostu hľadajme rozumnú spoluprácu a voľme ľudí, ktorí sú jej schopní. My sami sa do tejto služby Marianke aj s vedomím vlastných obmedzení ponúkame a uchádzame sa o dôveru voličov a voličiek. Chceme to spoločne v spolupráci so všetkými skúsiť robiť inak. Veríme, že sa to dá.

Miro Kocúr