SOM Slovensko

Ďakujeme za podporu Strane obcí a miest – SOM SLOVENSKO.

Prajeme aj tímom našich susedov úspech v voľbách

  • Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice
  • Peter Novisedlák, primátor Stupavy
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

STRANA OBCÍ A MIEST – SOM SLOVENSKO
Sme strana ľudí, ktorí majú skúsenosti, výsledky a žijú so svojimi voličmi ich každodenný život.
Potreby občanov riešime operatívne a sme vždy po ruke.
Naším cieľom je fungujúci štát, ktorý chceme budovať zdola.

CHCEME DOSIAHNUŤ
Chceme priniesť šikovných a skúsených ľudí z regiónov do veľkej politiky. Spájame regióny od východu na západ.
Sme presvedčení, že fungujúce obce a mestá sú pilierom štátu. Preto chceme budovať silné, prosperujúce mestá a obce.
Budeme presadzovať zmenu volebného systému tak, aby mal každý občan svojho priameho zástupcu v parlamente.
Chceme pomôcť mladým rodinám. Zabezpečíme, aby každé dieťa od troch rokov malo miesto v škôlke a aby bolo dostatok miest v základných školách v mieste bydliska.
Vytvoríme podmienky lekárom, aby zostávali v regiónoch a boli bližšie k ľuďom.
Zlepšíme vymožiteľnosť práva. Poriadok a dobré vzťahy v krajine začínajú dobrými susedskými vzťahmi. Potrebujeme zrýchliť konania v občiansko-právnych sporoch.
Rešpektujeme ochranu súkromného vlastníctva, preto budeme presadzovať vysporiadanie pozemkov a reálnu likvidáciu čiernych stavieb.
Vrátime naše deti na ihriská. Vybudujeme športoviská a bezpečné miesta na trávenie voľného času.
Seniori majú našu pozornosť. Vytvoríme priestor na ich aktívne starnutie a dostatok miest v zariadeniach s kvalitnou lekárskou starostlivosťou.

KOMU SLÚŽIME
Všetkým obyvateľom.
Chceme pre nich a spolu s nimi budovať lepšie Slovensko.

https://somslovensko.sk/