Podpora pre Eugena Jeckela, píše Dušan Statelov

Pôvodne som sa nemienil zapájať do predvolebnej kampane. Ale to, čo sa deje v našej obci, mi nie je ľahostajné napriek tomu, čo sa mne a mojej rodine počas výkonu funkcie starostu stalo. Nedá mi nevyjadriť sa k veľmi nekorektnej volebnej kampani. Protistrana Eugena Jeckela nevedie svoju kampaň, ale anti-kampaň a politický lynč, ktorý som nedávno zažil na vlastnej koži.

Títo ľudia podsúvajú verejnosti dokázateľne zmanipulované polopravdy aj vyslovené výmysly. Nenávisti bohužiaľ padli za obeť aj výborné, komplexné a pre obec výhodné zmluvy s cirkvami. Cirkev vlastní pozemky pod školou, ihriskom, pozemky pod cestami a veľa pozemkov, ktoré sa dajú využiť na kompostovisko a zberný dvor.

Nielen preto, ale aj preto, som sa rozhodol podporiť Eugena Jeckela. Poznám ho osobne a viem že je slušný a charakterný človek.

V rámci anti-kampane sa Vás opakovaním vyložených klamstiev snažia presvedčiť, že je neschopný. Nie je to pravda. Má za sebou úspešný osobný aj pracovný život, ktorý potvrdzuje, že je schopný a naviac donor. Ako spoločník vo firme, ktorú založili s priateľmi každoročne finančne podporujú slovenských spisovateľov prostredníctvom literárnej ceny ANASOFT Litera a venujú sa ďalším filantropickým aktivitám.

Každý človek robí chyby. Eugen Jeckel ich robí najmä v slabej medializácii svojej práce. Nevenuje pozornosť prezentácii svojej osoby, na rozdiel od iných, ktorí sa musia zviditeľňovať za cenu úplného znefunkčnenia obecných zastupiteľstiev, kedy napríklad na otázky v interpeláciách ani neočakávajú odpoveď.

Na niektoré veci máme rozdielny názor. Avšak na základe osobnej skúsenosti vás uisťujem, že Eugenovi Jeckelovi pri výkone funkcie starostu nejde o osobný prospech ani o prospech záujmových skupín (čo sa Vám snažia nahovoriť).

Som presvedčený, že vo všetkých sporoch obce, aj voči AKJK, sa bude snažiť o najlepší možný výsledok pre obec; buď súdnou cestou alebo dohodou.

Jeho nezávislosť dokazuje aj to, že v Tíme pre Marianku, sú takmer všetci poslanci noví, ktorí nie sú zástancami AKJK.

Eugen Jeckel osobne, ešte ako poslanec bol zo všetkých najpracovitejší. Zabezpečil zriadenie zberného dvora a optimalizáciu odpadového hospodárstva zavedením evidencie. Aj vďaka tomu ročná produkcia komunálneho odpadu Marianky klesla zhruba zo 600 ton na 400 ton. Zavedením evidencie odpadu po domácnostiach Marianka predbehla aj Záhorskú Bystricu, nehovoriac o iných menších obciach.

Eugen Jeckel ako poslanec pri hlasovaniach obecného zastupiteľstva podporil všetky pre obec prospešné návrhy uznesení; ako napr. zmluvy s cirkvami, zachovanie ochranného pásma cintorína a rad iných. Podpora verejne prospešných uznesení nebola v tomto období samozrejmosťou pre všetkých poslancov, pozrite si hlasovania poslancov.

Starosta potrebuje konštruktívne zastupiteľstvo, ktoré nepremárni celé volebné obdobie nič neriešiacimi interpeláciami, ale venuje sa prejednávaniu a schvaľovaniu uznesení. Aj vďaka konštruktívnosti poslancov napreduje rozvoj napr. v Záhorskej Bystrici, Malackách ďaleko rýchlejšie. Tam trvajú obecné zastupiteľstvá bežne 1-2 hodiny, počas ktorých sa vyrieši viac ako na našich za 2 dni, trvajúce spolu občas aj 16 hodín.

Som presvedčený, že Marianke by extrémne pomohla výrazná výmena poslancov, s cieľom obmedzenia deštrukčného výkonu samosprávy.

Nečudujem sa, že na Facebooku, kde sa prekrútilo už úplne všetko, Eugen Jeckel nekomunikuje. Na vyvracanie hoaxov, často komplikovaných, by premárnil podstatnú časť svojho cenného času, ktorý namiesto toho venuje práci pre obec, aj keď o tom priebežne verejnosť neinformuje.

Marianka bude čeliť v ďalšom období veľkým finančným požiadavkám, pri súčasnom znížení rozpočtu obcí a náraste cien energií. Bude čeliť tlaku na ďalšiu hustú výstavbu vo viacerých lokalitách (nie v Čoňovom výbehu :-).

Verím, že Eugen Jeckel má výrazne lepšie šance tieto spory a situácie odborne ustáť. Časté výmeny na stoličke starostu obci nepomáhajú, pretože pochopenie fungovania samosprávy a prenesenej štátnej správy vrátane vybudovanie si vzťahov a získanie dôvery partnerov vyžaduje dlhý čas.

Ing. Dušan Statelov
ex-starosta Marianky