Bioodpad zo záhrad – iný pohľad

Z nie celkom pochopiteľných dôvodov bola na našej susedskej skupine zverejnená veľmi subjektívna správa týkajúca sa pozemku prenajatom obcou, na ktorom dnes obec zhromažďuje bioodpad prinášaný občanmi do zberného dvora pred jeho zhodnotením tak, ako to umožňuje zákon. Po tom, čo vlastník pozemku pôvodného zberného dvora po voľbách v roku 2018 odmietol tento ďalej poskytovať… Pokračovať v čítaní Bioodpad zo záhrad – iný pohľad

Publikované
Kategorizované ako Život v obci

S nádejou do budúcna

Dva dni pred Vianocami sme schválili problematické všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predchádzalo tomu neúspešné pracovné stretnutie poslancov a starostky, neúspešné hlasovanie počas 1. zasadania obecného zastupiteľstva a napokon ďalšie štvorhodinové pracovné rokovanie poslancov a starostky v pondelok 19.12.2022. Toto pracovné stretnutie predstavovalo významný míľnik nielen pre… Pokračovať v čítaní S nádejou do budúcna

Publikované
Kategorizované ako Život v obci

Marianka, kam smeruješ?

Nežijem v Marianke celý život, nežijem tu ani dostatočne dlho na to, aby som mohla tvrdiť, že Marianku dobre poznám so všetkými pozitívami aj negatívami. Ale Marianka nie je moje prvé bydlisko, a tak môžem porovnávať. A z tohto porovnania Marianka nevychádza dobre. Sledujem, že je potrebné vyriešiť mnoho kostlivcov v skriniach (súdny spor s advokátskou kanceláriou, nevysporiadané pozemky, pochybné kolaudácie… Pokračovať v čítaní Marianka, kam smeruješ?

Publikované
Kategorizované ako Voľby 2022

Odpady – ako ďalej

Odpad z kuchýň sa spracuje v bioplynovej stanici – vyrobí sa bioplyn – obnoviteľný zdroj energie

Publikované
Kategorizované ako Voľby 2022